2015. 11. 12. - Hit és Tudomány a fejlődő világban

Konferencia  a Gál Ferenc Főiskolán a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2015. évi rendezvénysorozatának témája és főcíme "A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok". A tudomány jelenünk és jövőnk alakításának eszköze. Kiemelt fontosságú viszont, hogy az ember felelősségének tudatában és megfelelő erkölcsi alapvetéssel művelje azt, hiszen a tudomány van az emberért, nem az ember a tudományért. Az emberiség globális felelősséggel bír a környezetét illetően. Mindannyiunknak, de különösen nekünk, keresztényeknek, Istentől való feladatunk a Tőle ajándékba kapott világ tisztelete és megóvása mind magunk, mind a jövő generációi számára. Tudományos eredményeink előnyeit és egyúttal káros következményeit szemlélve megállapíthatjuk, hogy az ember szabadsága nem abszolút, figyelembe kell vennünk a teremtés rendjét.

A tisztán technikai cselekvés által megbéklyózott ész, hit nélkül arra van kárhoztatva, hogy belevesszen mindenhatóságának illúziójába. A hit az ész nélkül viszont annak a veszélynek van kitéve, hogy elidegenedik az ember a valóságos életétől. A természeti és társadalmi problémáink megoldásában a hitnek és az észnek kölcsönösen kell segíteniük egymást. Konferenciánk "Hit és tudomány a fejlődő világban" címmel azt a célt tűzte ki, hogy a keresztény erkölcs és szeretet tükrében vizsgálja az egyes tudományterületek - hittudomány, pedagógia, történettudomány - hatását és felelősségét a bennünket körülvevő természeti és társadalmi problémákat illetően, valamint alternatívát kínáljon megoldásukra.

PROGRAM

MEGHÍVÓ