A 85. tanévet kezdte meg Főiskolánk

Tanévnyitó beszámoló 2015.A Szeged-Csanádi Egyházmegye felsőoktatási intézményének központi tanévnyitó ünnepségét szeptember 15-én tartották Szegeden, ahol a Teológiai Kar és a Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar is működik. A Dóm téri épület Klebelsberg Termében tartott ünnepségen Kozma Gábor rektor emlékeztetett arra, hogy a Szegeden 85 éve alapított egykori Bölcseleti és Hittudományi Főiskola jogutód intézményei, így most a Gál Ferenc Főiskola azóta is töretlenül végzi szolgálatát a tudományban, a tanításban és a nevelésben való helytállással. A szeptember újabb bővülést hozott: két éve a szarvasi Gyakorlóintézmény, tavaly a Pedagógiai Kar csatlakozott a Főiskolához, idén pedig a békési Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium került bázisiskolaként a főiskola fenntartásába. A békési fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a Főiskola nevelési programja a magasan képzett kétkezi munkára nevelés eszközeivel is kiegészüljön, az egyént, családot és nemzetet is szolgáló dolgos életrend világába vezessen vissza újabb nemzedékeket, valamint a középfokú szakképzés oldaláról tevőlegesen támogassa a Gál Ferenc Főiskola mezőtúri mezőgazdasági fejlesztését.

A szegedi központi tanévnyitón Hegyi László, az EMMI egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára beszédében hangsúlyozta: „Az egyházi felsőoktatásban végzett értelmiségnek kell a társadalom élő lelkiismeretévé válnia. Őrzőknek, akik a teremtett világra, mint Isten csodálatos ajándékára tekintenek.” Hegyi László helyettes államtitkár adta át a Köztársasági Ösztöndíj oklevelét három kiemelkedő eredményt elért hallgatónak.

Szabó Gábor professzor, a Szegedi Tudományegyetem rektora, az MRK elnökségi tagja köszöntőjében kiemelte a felsőoktatásban való együttműködés fontosságát, hiszen Szegeden az állami egyetem és az egyházi főiskola az idén nyáron újabb együttműködési megállapodásban erősítette meg a tudományok művelésében, a kétszakos képzésekben és a régió javára végzett felsőoktatás-fejlesztésekben való összefogást.

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is a társadalmi partnerség szerepét emelte ki köszöntőjében, különösen is a mostanihoz hasonló nehéz helyzetben, amikor az európai kultúra alapjait, a nemzetállami szuverenitások rendjét támadják az egyre nagyobb méretet öltő bevándorlások.

A tanévnyitó beszédet Zakar Péter professzor, a Főiskola Társadalomtudományi és Szociális Képzési Karának dékánja mondta, kiemelve a hallgatók és az oktatók egyéni felelősségét nemcsak saját céljaik, hanem a Főiskola közösségének alakításában, az intézmény társadalmi céljai elérésében. Az ünnepségen négy hallgató vehetett át Intézményi Ösztöndíjat, egy hallgató pedig Glattfelder Ösztöndíjat.

Kozma Gábor rektor bemutatta a Főiskola idei jelmondatát – „Ami odafönt van, azt keressétek!” (Kol 3,2) –, idézve Gál Ferenc erről írt gondolatát: „Az égi dolgok keresése azonban nem azt jelenti, hogy semmibe vesszük a földieket, hanem azt, hogy megfelelő értékelést viszünk bele az életbe. A tévtanítók a világ elemeihez igazítják vallásosságukat, tehát velük ellentétben az odafönt valókat kell keresni.”

 Az idei lesz az intézmény 85. tanéve. Egyúttal idén ünnepelik, hogy a Főiskola névadója, Gál Ferenc professzor úr 100 éve született. Ezt a centenáriumot az ő kiemelkedő személyének emlékéhez méltóan, odafigyeléssel, szeretettel, tudományos, szellemi és lelki elmélyüléssel ünnepelik meg. Cél, hogy a Gál Ferenc nevét viselő Főiskola több közössége is részese legyen a megemlékezéseknek, amelyek így nemcsak kegyelettel tartott alkalmak lesznek, hanem a név, az egyént és a társadalmat szolgáló átható szellemiség, a Krisztust követő örömteli szolgálat lelkiségének megnyilvánulásaivá válnak. Ennek megvalósítására programokat készítenek elő hallgatóiknak, oktatóiknak, munkatársaiknak, intézményünk barátainak, külön is és együttesen is. A megemlékező események, tudományos és szakmai programok a tanév során jövő márciusig követik egymást, Gál Ferenc születésének 101. évfordulója előtt érnek véget.

A szegedi tanévnyitó ünnepséget a Szegedi Egyetemi Lelkészséggel együttesen tartott Veni Sancte tanévnyitó ünnepi szentmise követte, amelynek főcelebránsa Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök volt.

Szeptember 16-án a Gál Ferenc Főiskola szarvasi Pedagógiai Karán tartottak tanévnyitó szentmisét és azt követő ünnepséget a szarvasi Szent Klára Plébániatemplomban. Seidl Ambrus plébános mellett Kozma Gábor rektor-diakónus végzett oltárszolgálatot. A tanévnyitón Lipcsei Imre dékán és Babák Mihály szarvasi polgármester köszöntőjét követően vette át megbízását a főiskolai Szenátus két új szarvasi tagja és az újjáválasztott Kari Tanács. Rektori dicséretben részesült Fest Sarolta főiskolai tanár, dékánhelyettes, az első tanév során végzett kiemelkedő felsőoktatási szervezői, oktatásfejlesztési munkáját elismerve.

Kozma Gábor rektor bemutatta, hogy a Főiskolán 2015 őszén a tavalyihoz képest 15%-kal többen, 1241 hallgató kezdi meg a tanévet, közülük 396 első éves hallgató.

/forrás és galéria: gff-szeged.hu/