A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Célja:

Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. A cél: a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhatnak külföldi mintákból.

Felépítése:

Elnökségi tagok

 • Dr. Medgyasszay László
 • Dr. Ónodi Gábor
 • Kovács István
 • Kesjár Kamilla
 • Krizsán András
 • Fejes István
 • Dr. Podmaniczky László
 • Marticsek József
 • Szabó Gellért
 • ifj. Hubai Imre
 • Szabadkai Andrea
 • Dr. Tóth Albert
 • Páliné Keller Csilla
 • Kevy Albert

Tanács

Az MNVH javaslattevő, támogató szerve a legfeljebb kétszáz tagból álló tanács. Tagjait a vidékfejlesztésért felelős miniszter kéri fel. A testület véleményezi az éves cselekvési tervet, valamint a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót, illetve javaslatot tehet az elnökségnek a cselekvési terv végrehajtására. Az évente legalább egy alkalommal ülésező tanácsot a főtitkár hívja össze. Az MNVH főtitkári pozícióját 2011 júliusa óta Mezőszentgyörgyi Dávid tölti be. Ő irányítja az MNVH működését és az Állandó Titkárságot, közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek és szervezetek, valamint a kormányzati szereplők között. Az elnökség elé terjeszti a vidékfejlesztésért felelős minisztérium javaslatait, szakmai anyagait és képviseli az MNVH-t a nemzetközi kapcsolatokban. Az MNVH adminisztratív feladatait a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) keretei között működő Állandó Titkárság látja el. Az adminisztrációt az MNVH főtitkára irányítja, aki jelen esetben személyében azonos a NAKVI főigazgatójával.

Az Állandó Titkárság megbízott igazgatója 2010 szeptembere óta Brandt Sára, aki többek között az IH-val való egyeztetések alapján részt vesz a LEADER program végrehajtását támogató feladatellátásban is.

2011. szeptember 30-án a 75. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) százhúsz taggal megalakult az MNVH tanácsa

Szakosztályok

Állandó Titkárság

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár irányítja az MNVH cselekvési tervének végrehajtását, az MNVH működését és az Állandó Titkárságot. Közvetít a vidékfejlesztésben érintett személyek, szervezetek között. Javaslatot tesz a regisztráltak és a résztvevők részére nyújtandó szolgáltatások körére.

Az Állandó Titkárság az MNVH operatív szerve, feladatkörében eljárva:

 • biztosítja a kormányzati szervek, a vidéki gazdasági és társadalmi szervezetek közötti erős direkt kapcsolatrendszer kialakítását, a területi és társadalmi kohézió erősítése érdekében biztosítja az esélyegyenlőséget, az információkhoz való akadálymentes, minél szélesebb körű hozzáférést,
 • információt közvetít a Tanács, az Elnökség, az Elnöki Titkárság és az MNVH regisztráltjai között,
 • kapcsolatot tart az Európai Vidékfejlesztési Hálózat szereplőivel, nemzetközi társszervezetekkel és intézményekkel.