A városé lesz a főiskola

A közelmúltban a Kormány által meghozott, az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló határozat nyomán az egykori mezőtúri főiskola épülete és tanüzeme hamarosan Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonába kerül.

- Az ingatlanokat a jogszabály értelmében a településfejlesztés, a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés és ezek feltételeinek elősegítése, illetve a mezőgazdasági felsőoktatás újraindítása, továbbá felnőttképzési feladatok ellátása céljából kell majd hasznosítani. Az ingyenes tulajdonba adásról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzatunkkal 2012. november 30-ig köt - a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas - szerződést – tájékoztatta lapunkat Herczeg Zsolt, polgármester.

- Az ingatlanokat az önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és köteles azokat a birtokbavételtől számított ugyancsak 15 évig az adott ingatlanra megjelölt célnak megfelelően hasznosítani. Mindezek figyelembe vételével önkormányzatunknak feltett szándéka, hogy a jogilag tulajdonába kerülő ingatlanokat üzemeltetésre, hasznosításra a jogszabályban rögzített, – és a fentiekben is ismertetett - feladatok ellátása céljából, arra alkalmas, velünk együttműködni hajlandó partnernek átadja - tette hozzá a város vezetője.

– A Szeged-Csanádi Egyházmegyében, szegedi székhellyel működő Gál Ferenc Főiskola a mezőtúri önkormányzattal együtt gondolkodva már 2011 nyarán konkrét tervet fogalmazott meg - kezdte ismertetőjét Dr. Kozma Gábor, a főiskola rektora. Amint az talán sokak előtt ismert, a Szolnoki Főiskola 2010-ben költségmegtakarítási és működésracionalizálási indokkal a Mezőtúron folytatott felsőoktatási tevékenységét megszüntetette. Az így kiüresedett létesítmény „életre keltésére” gondolva készítjük elő a Mezőtúr városában létesítendő multifunkcionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési karunk új szakjait, képzéseit, programjait, valamint a vidéki és helyi közösségeket szolgáló tevékenységünket – vázolta elképzeléseiket az intézmény vezetője.

– Mindezek megalapozása, valamint a jelen kor igényeihez és a fenntartó elvárásaihoz is igazodó felsőoktatás és felnőttképzés kialakítása érdekében intézményünk 2011. december 1-jétől Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetet hozott létre Mezőtúron, a Polgármesteri Hivatal épületében. A köz- és felsőoktatás, valamint a közigazgatás területén zajló és várható átrendeződések nyomán a Gál Ferenc Főiskola átalakuló képzési és minőségpolitikájában kiemelt szerepet kapott az agrárium és a vidékfejlesztés iránti elkötelezettség. Ennek megfelelően, - az ingatlanok további hasznosítási elvárásaival egyébiránt egyező – terveink tudatos és célirányos megvalósítása érdekében munkatársainkkal elkészítettük az integrált felsőoktatási tervünket, illetve megkezdtük a mezőtúri kari fejlesztési koncepciónk összeállítását, az új és újszerű képzés beindításához szükséges feladatok végrehajtását. A főiskola átfogó oktatási, képzési, vidék- és térségfejlesztési, az ökoszociális piacgazdaság elveit, valamint a közösségfejlesztést is támogató programot tervez megvalósítani a társadalmi-szociális felzárkóztatás, illetve a magyar vidék erősítése érdekében -tette hozzá az intézmény rektora.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint fenntartó, illetve a Gál Ferenc Főiskola jó kapcsolatot kíván kialakítani és kész együttműködni mindazokkal az állami, önkormányzati, gazdasági, egyházi, és civil szereplőkkel, akik fontosnak tekintik a mezőtúri főiskola és az oktatás újraindításának gondolatát –mondta zárszóként Dr. Kozma Gábor.

Dr. Barancsi Ágnes
főiskolai docens
Gál Ferenc Főiskola

/forrás: Mezőtúr és Vidéke/