Bemutatkoztak az MNVH megyei referensei

Február elsején 15 megyében megkezdték munkájukat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referensei, akiket február 25-én, a NAKVI Tanácstermében mutattak be a testület Elnökségének.

A referensek fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei szintű képviselete.

Ennek részeként információs pontot működtetnek, Integrált Közösségi és Szolgáltató Terekben bemutatják a Hálózat aktuális havi tevékenységét, illetve megyei sajtókapcsolatok ápolásával elősegítik annak nyilvánosságát. Kapcsolatot tartanak a hálózati tagokkal, és aktívan hozzájárulnak a tagság bővüléséhez. Megyéjükben támogatják az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítséget nyújtanak a lehetséges partnereknek, szúrópróbaszerűen ellenőrzik a támogatást nyert projektötletek megvalósulását, a megvalósultakról adatbázist készítenek, és jó gyakorlatokat gyűjtenek. Megyei szinten továbbépítik és hálózatosítják az MNVH programjait. Intenzíven tartják a kapcsolatot a Hálózat Tanácsának megyei tagjaival. Régiós szinten, az adott régió többi megyéje referenseinek együttműködésével időről időre összehívják a Tanácsot, amely rendezvényeken segítik a tagokat, hogy bekapcsolódjanak az MNVH programjaiba. Rendszeresen részt vesznek a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken. Megyei szinten támogatják a vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a 2014–2020-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozólag, és elősegítik a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés szereplői számára.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referenseinek listáját, akik szerződést kötöttek a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel (NAKVI), a csatolt melléklet tartalmazza. A fennmaradó négy magyarországi megyében a – később fölvett – referensek várhatóan március 1-től kezdik meg munkájukat.