levelező Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) szak

A Gál Ferenc Főiskola Társadalomtudományi és Szociális Képzési valamint Teológiai Kara mezőtúri képzési helyszínén az egyházi és szociális hivatások, a pedagógus pálya, a tudományok művelése és a közösségek szolgálata iránt érdeklődők számára kihelyezett Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) levelező szakot indított.

Képzés ideje: 2012. szeptember 1. – 2015. február 01.
Hallgatók száma: 11 fő (államilag támogatott)

Ismérvek:

  • képzési forma: levelező
  • hitéleti szak
  • finanszírozás: államilag támogatott vagy költségtérítéses (80.000 Ft/félév)
  • félévek száma: 4 (teológiai előképzettség nélkül 6)
  • kreditösszeg: 120
  • amit a pasztorális (karitász) ma szak kínál: felkészítés az örök értékek újszerű, a kor kihívásainak megfelelő képviseletére való keresztény szakmai válaszok felkínálása, országos és nemzetközi gyakorlati, tapasztalatszerzési lehetőségek, hasznos ismeretek átadása, készségfejlesztés és szemléletformálás.
  • gyakorlati és elméleti felkészítés: hátrányos helyzetű, sérült embertársaink hatékony, személyre szabott szolgálatára; az eredményes vezetésre egyéni, kisközösségi és szervezeti szinten egyaránt; az intézmények tudatos szervezeti működtetésére, a szervezeti nehézségek, kérdések megválaszolására; az új vallási helyzet adta kihívások kreatív és eredményes meg-válaszolására (evangelizáció).

Képzési idő
Összesen 4-6 félév a képzési idő. Oktatás havonta 1 alkalom (péntek+szombat) Mezőtúron, a Petőfi tér 1. szám alatt (volt főiskola épülete)

A 6 féléves képzésben az 1-2. félév 50 kredit teológiai alapozás megfelel katekéta minor szaknak.

A hallgatók 3 szakirányt vehetnek fel:

1. pasztorális tanácsadás szakirány: egyfajta „egy-házi mentálhigiéné”. Olyan szakembereket képez, akik pasztorál-pszichológiai módszertani kulturáltságot integráló egyéni és csoportos lelki gondozásban tudják részesíteni a rászorulókat

2. pasztorális szervezetfejlesztés szakirány: több mint a kulturális, HR-menedzser (andragógiai) jellegű állami képzések, és több mint egy interdiszciplináris program. A pasztorális szervezetfejlesztés szak-irányt végzettek a modern igényeknek megfelelve képesek ellátni az egyházi (bentlakásos és napközi otthonok, karitatív és más szakszolgálatok, intézmények) és más szervezetek működésének elemzését, szupervíziós támogatását, hatékony irányítását és gondozását, fejlesztését .

3. karitásztudomány szakirány: egyfajta „egyházi szociális munkás” MA szakként a karitász intézményekben és hasonló célú egyházi és civil szervezetekben dolgozók magas szintű képzését szolgálja, akik segítő attitűdjüknek és szakmai felkészültségüknek köszönhetően jelentős mértékben hozzájárulhatnak a társadalmi bajok orvoslásához, az esélyegyenlőség előmozdításához, a hátrányos helyzetű személyek és csoportok felemelkedéséhez.

Felvételi elbeszélgetés

Évnyitó
(balról Beszterczey András lelkészelnök, Herczeg Zsolt polgármester, Dr. Kozma Gábor rektor)