Felnőttképzés

A Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézete 2012. február 1-től indította el felnőttképzési tevékenységét.

Engedélyezett felnőttképzések

 • Aranykalászos gazda - OKJ száma: 33 621 02 0100 31 01
 • Hulladéktelep-kezelő - OKJ száma: 33 853 01 0000 00 00
 • Méhész - OKJ száma: 31 621 05 0000 00 00
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő - OKJ száma: 31 521 11 0100 31 06
 • Mezőgazdasági vállalkozó - OKJ száma:54  621 02 0100 31 01
 • Targoncavezető (meglévő OKJ végzettség mellé) - OKJ száma: 31 582 06 0010 31 02

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítés
A mezőgazdasági képzések tekintetésben a VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal (Jánoshalma) kötöttünk együttműködési megállapodást abból a célból, hogy a képzésen résztvevők vissza tudják igényelni a költségeket a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivataltól.

A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés és vizsgáztatás bejelentés köteles tevékenység, melynek követelményeiről külön jogszabály rendelkezik. A tevékenység végzéséhez szükség certificatet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állítja ki.

Szakképesítés megnevezése: Aranykalászos gazda

 • A szakképesítés OKJ száma: 33 621 02 0100 31 01
 • A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság

Az Aranykalászos gazda szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Talaj-előkészítést, vetést végez
 • A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát el
 • Növényápolást végez
 • Termékhez, terményhez jut
 • Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat lát el
 • Tartástechnológiai feladatokat lát el
 • Állatot takarmányoz
 • Állatjólléti és -higiéniai feladatokat lát el
 • Állatot szaporít
 • Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
 • Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el
 • Kereskedelmi tevékenységet végez
 • Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
 • Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet
 • Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytat

Az Aranykalászos gazda képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

vagy

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség: -

Szakmai követelménymoduljai:

 • 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
 • 2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás
 • 2206–06 Környezet-, tűz- és munkavédelem
 • 2211-06 Állattartás I.
 • 2222-06 Növénytermesztés I.
 • 2718-06 Kertészet
 • 2716-10 Növénytermesztés II.
 • 2717-10 Állattartás II.

Szakképesítés megnevezése: Hulladéktelep-kezelő

 • A szakképesítés OKJ száma: 33 853 01 0000 00 00
 • A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
 • Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás

A Hulladéktelep-kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Biztosítja a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
 • Biztosítja az üzemeltetési feltételeket
 • Minősíti vagy minősítteti a beérkező hulladékokat EWC-kód alapján
 • Intézkedik a hulladékok kezelésének módjáról (feldolgozás, tárolás)
 • Ellenőrzi a hulladékok kezelésének folyamatát
 • Gondoskodik a hulladékok elszállításáról (értékesíthető és nem hasznosítható anyagok)
 • Gondoskodik a technológiai mérések és a monitoring-vizsgálatok elvégzéséről
 • Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
 • Kapcsolatot tart a partnerekkel
 • Részt vesz a rekultivációs munkákban

A Hulladéktelep-kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

vagy

Szakmai követelménymoduljai:

 • 1233-06 Hulladéktelep-kezelő feladatok

Szakképesítés megnevezése: Méhész

 • A szakképesítés OKJ száma: 31 621 05 0000 00 00
 • A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)

A Méhész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Alkalmazza a humánegészségügyi előírásokat
 • Betartja a méhegészségügyi előírásokat
 • Beszerzi a tevékenységhez szükséges eszközöket
 • Berendezi a kaptárt időszaknak megfelelően
 • Fenntartja az állomány termelőképességét
 • Méhlegelőt biztosít
 • Vándorol a kaptárakkal
 • Kinyeri a méhészeti termékeket
 • Értékesíti a méhészeti termékeket
 • Méhanyákat nevel

Bemeneti kompetenciák: -

Az 31 621 05 0000 00 00 azonosító számú, Méhész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

 • 1624-06 Méhészet kialakítása és alapvető teendői
 • 1625-06 Méhészeti szakmai feladatok

Szakképesítés megnevezése: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

 • A szakképesítés OKJ száma: 31 521 11 0100 31 03
 • A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)

A Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
 • Ellenőrzi a munkaterületet
 • Előkészíti a munkadarabot
 • Beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket
 • Elvégzi a hegesztést
 • Elvégzi a vágást
 • Biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét
 • Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat
 • A Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

vagy

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség:

Az 31 521 11 0100 31 03 azonosító számú, Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

 • 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
 • 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
 • 6361-11 Gépészeti alapozó feladatok
 • 6365-11 Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági vállalkozó

 • A szakképesítés OKJ száma: 54 621 02 0100 31 01
 • A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)

A Mezőgazdasági vállalkozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Talajelőkészítést, vetést végez/végeztet
 • A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat lát/láttat el
 • Növényápolást végez/végeztet
 • Termékhez, terményhez jut
 • Tartástechnológiai feladatokat lát/láttat el
 • Állatot takarmányoz/takarmányoztat
 • Állatot szaporít
 • Állatjólléti és higiéniai feladatokat lát/láttat el
 • Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
 • Környezet-, tűz- és munkavédelmi feladatokat lát el
 • Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez
 • Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat
 • Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet
 • Közúti közlekedés szabályait, műszaki előírásokat ellenőriz
 • Természetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartását ellenőrzi
 • Rendvédelmi-rendészeti feladatokat lát el
 • Rendészeti munkában pszichológiai ismereteket alkalmaz
  Agrár-környezetgazdálkodást végez
 • Alternatív jövedelemszerzési tevékenységeket folytat
 • Kapcsolatot tart a környezetével

A Mezőgazdasági vállalkozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

vagy

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.

Szakmai követelménymoduljai:

 • 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
 • 2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás
 • 2206–06 Környezet-, tűz- és munkavédelem
 • 3112–08 Mezőgazdasági alapismeretek

Meglévő könnyűgépkezelő vagy nehézgépkezelő OKJ bizonyítvány mellé kiegészítő képzés (kék színű OKJ bizonyítvány)

 • OKJ 31 5256 02 Könnyűgépkezelő
 • OKJ 31 5256 03 Nehézgépkezelő

vagy

újabb targoncavezető, emelőgépkezelő, földmunkagépkezelő bizonyítvány mellé (kék színű OKJ bizonyítvány)

 • OKJ 31 582 06 0010 31 05 Targoncavezető
 • OKJ 31 582 06 0100 31 05 Targoncavezető
 • OKJ 31 582 06 0010 31 01 Emelőgépkezelő
 • OKJ 31 582 06 0100 31 01 Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
 • OKJ 31 582 06 0010 31 04 Földmunka rakodó és szállítógépkezelő
 • OKJ 31 582 06 0100 31 04 Földmunka rakodó és szállítógépkezelő

2012. évben lebonyolított felnőttképzések

Tűzvédelmi szakvizsga
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet távoktatási formában szervezte meg a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő kötelező 3 órás konzultációt és a szakvizsgát.

 • Időpont: 2012. április 27.
 • Részvevők száma: 26 fő.
 • Foglalkozási munkakörök: Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

A képzést, vizsgáztatást és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó adminisztrációt a „45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga, részletes szabályairól” rendeletben leírtak szerint végeztük.

Sikeresen vizsgázók száma: 26 fő.

Aranykalászos gazda OKJ képzés
Az aranykalászos gazdaképzést a jánoshalmi VM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium konzorciumi partnereként indítottuk.

 • Képzés ideje: 2012. november 9. – 2013. február 09.
 • Részvevők száma: 22 fő.
 • Szakvizsgák időpontja: 2013. február. 25-26-27.

 2013. évi képzési terv

Tervezett képzések

Tanfolyam megnevezése

Időtartama

Tervezett tanfolyam kezdési időpontja

Tűzvédelmi szakvizsga

(szakmánként)

távoktatás

2013.04.01.

 

Napenergia hasznosító berendezések szerelése, beüzemelése és szervizelése

96 óra

2013.04.22.

Mérnökök szabadon választott továbbképzése

4 óra

 

2013.05.05.

 

Aranykalászos gazda

OKJ szám:

33 621 02 0100 31 01

távoktatás

2013.08.05.

 

Méhész

OKJ szám:

31 621 05 0000 0000

távoktatás

2013.08.05.

 

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) levelező szak

levelező

2013.09-től