Deliberationes folyóirat

A Szegedi Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata - Letölthető kiadványok

Szerkesztik: Kiss Imre, Kozma Gábor (rektor), Odrobina László, Thorday Attila

Lektor:
Thorday Attila
Lapterv: Tóth Péter és Kiss Bea
Az angol nyelvű összefoglalókat fordította: Posztós Ildikó Piroska

Megjelenik félévente
Felelős kiadó: Kozma Gábor rektor
A szerkesztőség címe: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
Nyomda: FV Team
ISSN 1789-8919