Elstartolt a LEADER Program Frissítése projekt

Február 12-én tartotta első ülését az a munkacsoport, amelyet az MNVH IV. Szakosztálya által elindított program keretein belül hoztak létre, hogy az egyes régiókban megalkossák a 3. körös LEADER rendelet véleményezésének összesítését.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) LEADER szakosztálya 2013 januárjában indította el a „LEADER PROGRAM FRISSÍTÉSE 3.0” címet viselő programot. A kezdeményezés célja, hogy a 2007–2013-as programozási időszak végén az utolsó LEADER pályázati eljárás a széles körben megfogalmazódott igény szerint egyszerűbben és gyorsabban kerüljön meghirdetésre, s egyúttal a források hatékonyabb felhasználását is biztosítsa.

A 14 fős munkacsoport tagjai az egyes régiók által választott munkaszervezet vezetőkből és a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársaiból áll. A LEADER hazai történetében még nem állt össze hasonló, szakértőkből álló, a pályázati eljárás lebonyolítását kifejezetten szakmai oldalról vizsgáló csapat. A tagok vállalták, hogy a „küldő” régiójukkal folyamatosan tartják a kapcsolatot és segítik az információáramlást, a helyi akciócsoportok (HACS-ok) véleményének becsatornázását a legoptimálisabb megoldások elérése végett.

A csoport február 12-én tartotta első indító megbeszélését, ahol a tagok felvállalták a küldő régiókban a 3. körös LEADER rendelet véleményezésének összesítését, majd február 26-án a hét regionális véleményből egy közös javaslatot állítottak össze, amely elérhető a csatolmányból. A munkacsoport úgy véli, hogy a projekttel nagy lépést tettek, hiszen az egész programozási időszakban egészen mostanáig nem készült el szakmai tartalmában ilyen szintű, egyeztetett országos véleményt tükröző anyag.

A program következő lépéseként március 14-én a tagok a szaktárca, az MNVH és a NAKVI által szervezett HVS képzések előkészítése végett találkoznak majd. A HVS (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia) felülvizsgálatához kapcsolódó, március 19-én és 20-án megszervezésre kerülő országos képzések célja a HACS-ok felkészítése az utolsó LEADER pályázati kör lehető leghatékonyabb megvalósítására.

Páliné Keller Csilla
elnökségi tag, szakosztályi elnök
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat