Felvételi 2014-2015.

GFF Felvételi 2014-2015Minden Érdeklődőt vár a Gál Ferenc Főiskola Teológiai Kara, valamint Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara, a júliustól működő szarvasi Pedagógiai Kara a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm téren, illetve szarvasi és mezőtúri telephelyén!

MEZŐTÚRON pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő mesterszak KARITÁSZ SZAKIRÁNYA INDUL, A FELNŐTTKÉPZÉSEK MELLETT!
Hitéleti szakokon intézményi jelentkezési határidő az első felvételi időpontra: 2014. június 28.
Első felvételi időpont: 2014. július 3.

Várjuk a jelentkezőket nappali és levelező tagozaton, állami ösztöndíjas vagy önköltséges (130.000 Ft/félév) formában végezhető hitéleti szakjainkon, az érettségizetteket vagy már diplomásokat Szegeden katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra, teológia és hittanár-nevelőtanár osztatlan képzésre, valamint a már diplomával rendelkezőket hittanár-nevelőtanár, keresztény egyház- és művelődéstörténet, a pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő mesterszakokra.

Etikatanár szakra és a szarvasi Pedagógiai Kar szakjaira központi felvételi eljárásban lehet jelentkezni (www.felvi.hu). Bővebb tájékoztatás és jelentkezési lap : http://www.gff-szeged.hu/main/felveteli

Kapcsolódó dokumentumok:

Jelentkezési lap - Felvételi tájékoztató füzet