Felvételi a Gál ferenc Főiskolán - 2013-2014. tanév

Felvételi tanévreFelvételi a 2013/2014. tanévre

Teológiai Kara és Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kara a Szeged-Csanádi Egyházmegye szívében, a szegedi Dóm téren, valamint gyulai és kaposvári telephelyein, továbbá mezőtúri Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetében várja azokat az érettségizetteket vagy már diplomásokat, akik elkötelezettek a katolikus teológiai tanulmányok, az egyházi hivatások, a pedagógus pálya, a mezőgazdasági és gépészeti ismeretek, a közösségek szolgálata iránt.

Várjuk a jelentkezőket nappali és levelező tagozatunkon,
állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában végezhető
hitéleti szakokon intézményi felvételi eljárásban

a katekéta-lelkipásztori munkatárs és a kántor

alapképzési szakokra, valamint

a teológia, a hittanár-nevelő, az egyház- és művelődéstörténet, a pasztorális tanácsadó, szervezetfejlesztő, karitásztudomány mesterszakokra

2013. augusztus 24-i 

intézményi felvételi jelentkezési határidővel.

Pótfelvételit tartunk az etikatanár MA szakon (www.felvi.hu)

TÁJÉKOZTATÁS : www.gff-szeged.hu, oktatasi.iroda@gff-szeged.hu
Mezőtúron folyamatosan indulnak a felnőttképzések.
Theolingua nyelvvizsgahelyünkön várjuk a nyelvtanulásra, nyelvvizsgára jelentkezőket!

További tájékoztatás és dokumentumok:

Jelentkezési lap 2013. augusztus
Felvételi információk 2013.
Felvételi füzet 2013.
Tájékoztató nyelvvizsga követelményről

Felvételi információk, szakleírások