FETA programsorozata a hulladékképződés megelőzéséről - Összefoglaló

FETA és OKTF prpgramsorozat

Összefoglaló az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által támogatott, a Fenntartható Térségért Alapítvány által megvalósítandó, hulladékképződést megelőző szemléletformáló programsorozatról

Fenntartható Térségért Alapítvány (5641 Tarhos, Arany János u. 24., adószám: 18028056-1-04) legfontosabb céljai közé tartozik a fenntartható fejlődési folyamatok kialakításának és tanulhatóságának megteremtése, segítése, valamint gyakorlati bemutatásuk a mindennapi élet különböző területein.

Küldetésünk fontos pillére, hogy a fenntarthatóság megismertetését minél fiatalabb korban kezdjük el hirdetni, megismertetni. Tapasztalataink szerint, minél hamarabb gyermekeink életének részévé válik környezetük védelme, a fenntarthatóság kiépítése és megőrzése, illetve rajtuk keresztül is minél több felnőtthöz jut el a gondolataink és céljaink lényege, annál hamarabb kialakul a tudatos gondolkodás.

A gyermekeink tudásának bővítése és mélyítése elengedhetetlen része a folyamatnak. Mindeközben ugyanolyan fontos, hogy le kell küzdjük közösen és minél jobban ellen kell álljunk a közvetlen és a tágabb környezetünk elhasználódását előidéző emberi magatartásformáknak és szokásoknak, melyek a közvetlen és tágabb környezetünkre egyaránt károsan hatnak.

A természet rendjébe illeszkedő körkörös anyagforgalmunk fenntartása elsősorban az erőforrásaink függvénye és nagyban függ attól, hogy kívülről mennyi és milyen minőségű, elegendő energiát viszünk-e be a rendszerbe. Ennek az energia juttatásnak vagyunk mi, a mai kor cselekvőképes emberei, felelősei és Alapítványunk ennek a célnak, ennek az üzenetnek az eljuttatásáért dolgozik.

Projektgazdaként egy program sorozatot szeretnénk megvalósítani, melyhez kérnénk szíves támogatását.

Programelemek: 

 • program: bérelt, interaktív vándorkiállítás bemutatása, interaktív hulladékgazdálkodási előadás tartása, nyilvánosság biztosítása, kiadvány sokszorosítása, ajándéktárgyak, ajándékcsomag kiosztása,
 • 6 alkalom: Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében összesen 6 település, településenként egy megjelenési nap (9-15 óráig, 2015. december 15-ig),
 • megvalósítás települési helyszínei: Békés, Mezőberény, Kondoros, Kunszentmárton, Cserkeszőlő, Csépa,
 • projektgazda: FETA (Fenntartható Térségért Alapítvány),
 • interaktív vándorkiállítás 6 állomással, 200 m2 nagyságú kiállítási területen.

Célcsoport:

 • elsődleges célcsoport: elérési irányszámunk közel 600 fő, óvodások, általános és középiskolások 6 helyszínen (iskola, művelődési ház) , helyszínenként min. 80 fő)
 • másodlagos célcsoport: elérési irányszám 480 gyerek, ifjú korosztály*2 szülő= 960 fő. 6 alkalom*50 pedagógus/iskola=300 fő. Összesen kb. 1.260 fő, óvodás, általános iskolás gyermekek családjai, nevelői, akiket a gyermekeken keresztül igyekszünk elérni.

Részletes programterv:

Program címe: Zöldülj, fordulj interaktív tanulás, jó környezettudatos gyakorlat átadás a Tiszazugban és a Körös mentén 

 1. Interaktív vándorkiállítás, interaktív hulladékgazdálkodási előadás, kiadvány sokszorosítás:

A vándorkiállítás összeállítása pályázati ötletként indult el önálló útjára, de mára már keresett környezeti tudatformáló bemutatóként járja az országot, beteljesítve a szemléletformáló és hiánypótló szerepét, elsősorban az óvodás, iskoláskorú lakosság és családjaik körében. A különleges, egyéni fotókon és rajzokon keresztül bemutatkozó kiállítás érdekes nevelési lehetőségeket kínál, sajátos környezeti nevelési színtérként jelenik meg a közintézményekben, iskolákban.

A kiállítás több tízezer látogatóhoz jutott már el eddig, több megyében is kifejtette áldásos és tudatépítő hatását, pótolta a hiányt, amely a környezettudatos nevelés területén napjainkban még érzékelhető. Közérthetően, minden korosztály számára segítséget nyújtva, ötleteket és tanácsokat ad hétköznapjaink „zöldítéséhez” úgy, hogy a mindennapi életünk és környezetvédelmünk fontos témáit mutatja be, dolgoztatja fel a látogatókkal.

A kiállítás főbb témái a környezetbarát háztartás, a tudatos vásárlás, az egészséges életmód, a komposztálás, a hulladék megelőzése és csökkentése. A fenntartható életvitelt bemutató kiállításon két gyermekbarát figura, Boróka és Bojtorján kalauzolja a látogatókat, kedvesen megjelenve a tablókon, hol egy metszőollóval, hol egy bevásárlókosárral vagy éppen egy félbevágott citrommal a kezében.

A kiállítás első részében az animátor segítségével bemutatásra kerül a madárbarát kert, a biokertészet és a komposztálás alapjai; míg a második részben a háztartással, a környezetbarát takarítással, az ökotudatos vásárlással, a hulladék szelektálásával kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedhetnek meg az érdeklődő gyermekek. Fontosnak tartjuk, hogy kertünk és háztartásunk kialakításánál egyaránt fenntarthatósági elveket vegyünk figyelembe, legyünk anyag- és energiatakarékosak, törekedjük a tudatos vásárlásra, az újrahasznosításra, az újrahasznosított termékek megismerésére és használatára. Környezeti felelősségünk megerősítését, a „zöld utak” közötti eligazodásunkat és tényleges elindulásunkat segíti a kiállítási anyag, és megerősítést ad azoknak, akik már elkezdték az ilyen típusú változtatásokat.

A kiállítás „interaktivitását”, gyakorlatiasságát az adja meg, hogy a látogatók a kezükbe vehetik a mosódiót, a mosószappant, az újrapapír termékeket, a helyi termékeket és játék közben történik meg a szemléletformálás például az újrapapír merítésével, a hulladék szelektálásával, a mini komposztkeret megépítésével. A kiállítás összességében új lehetőségeket is ad a látogató kezébe és a régi szokások átformálásában is egyaránt segítséget nyújt.

Az érdeklődő gyerekek számos kérdését is megválaszolja a kiállítás, például, hogy egy tudatos vásárló miért választja a helyi terméket, hogy hová tehetjük a lejárt szavatosságú gyógyszert, vagy, hogy mi mindenre használható a háztartásban az ecet?

A kiállítás a bemutató anyagokon kívül színes szemléletformáló kiadványokkal segíti a téma alaposabb feldolgozását, melyeket otthoni használatra szántak a kiállítás összeállítói. A téma még könnyebb feldolgozását segíti, hogy a foglalkoztató füzeteket korosztályos bontásban készítették el, hogy minden korosztályhoz a számára érthető nyelven és módszerekkel tudjanak „beszélgetni” a környezettudatosság alapjairól. A keresztrejtvényeket, színező és összekötő feladatokat, szórejtvényeket is tartalmazó füzet lapjai tovább sokszorosíthatóak; a projektünk keretében a fenti kiadványok másolását is tervezzük. A kiállítás feldolgozását segítik az oktató jellegű CD-k, a kiegészítő szemléletformáló játékok, a Kék Bolygó társasjáték és a Zöld Lábnyomok társasjáték is.

A bemutató napon kötetlen beszélgetéssel és hulladékgazdálkodási előadással várjuk a szülőket, pedagógusokat, amely keretében jó gyakorlati példákat mutatunk be nekik, hogyan lehet megszervezni egy-egy zöld programot (pl. zöld disco-t, zöld karácsonyt) a gyermekek számára. Megismertetjük őket hazai és külföldi zöld szolgáltatásokkal, amelyeket a tárgyaink újrahasznosítása érdekében (pl.cserepiacok/börzék, újrahasználati központok, adományboltok) alakítottak ki vagy az üzleti szektorból is akad jó néhány előremutató kezdeményezés itthonról és külföldről is: repohár a fesztiválokon, tej visszaváltható üvegben, kimérős termékek Olaszországban. Mind a hat alkalommal az egészséges, tudatos, környezetkímélő csomagolóanyaggal készült helyi termékeket bemutató ételeket kínálunk a gyermekeknek: zöldség- és gyümölcskínálás, csírakóstoló, helyi termékes szendvicsfalatkák, helyi előállítású gyümölcs- és zöldséglevek.

 1. Nyilvánosság biztosítása:

A programunk keretében, a célunk minél hatékonyabb és szélesebb körben történő eljuttatásához a kommunikációs csatornák széles körét kívánjuk felhasználni. Mivel gyerekekről van szó elsősorban, ezért az internet adta csatornákon biztosan népszerűsíteni fogjuk a programunkat. Így a facebook-kampány mellett a  helyi megjelenési felületek közül választunk még a programunk minél szélesebb körben történő terjesztésére.

A nyilvánosság biztosítására felkért szolgáltatónk vezeti majd a programjainkon a regisztrációs jelenléti íveket és készíti el a teljes programsorozatot bemutató fotódokumentációt is.

 1. Ajándéktárgyak, ajándékcsomag:
 • Ajándékcsomag: településenként szeretnénk egy-egy hulladékos gyakorló csomagot kiosztani, a hosszabb távú tanulás, gyakorlati elsajátítás érdekében. A csomagban két darab, baktériumölővel lekezelt komposztládát; a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas, az iskolákban kihelyezhető kukákat, amely használatának célja az olcsó szelektív gyűjtés bevezetésének elősegítése, valamint a gyerekek által is használható, műanyag palackprést szeretnénk adni ( legnagyobb előnye, hogy ötödére zsugorítja össze a palackokat, ezáltal könnyebbé teszi a palackok tárolását), amelyek segítségével a gyerekek saját maguk is megtapasztalhatják az újrahasznosítás gyakorlati feladatait. Az ajándékok időtállóak, minden korosztály számára kezelhetőek, így feltehetően több, egymást követő évfolyamot is segít majd a tanulásban.
 • Ajándéktárgyak: szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas papírtároló doboz; kiadványok, melyet minden gyermeknek biztosítani kívánunk.

Tarhos, 2015. november 25.

Gyebnár Péter     
elnök