Gazdálkodás - Lehet természetkímélő módon is, a választás rajtunk áll!

Gazdálkodás - Pollinátorok"A gazdálkodás és a természetvédelem céljainak összehangolásával mindkét oldalon hatékonyabb működés érhető el. A természet védelméért legtöbbet a földhasználók, a területeken gazdálkodók tehetnek. Gondolnak-e a jövő nemzedékeire, hogy unokáink asztalára is kerülhessen majd étel? Kezükben összpontosulnak azok az eszközök, amelyek kis erőfeszítéssel, gazdasági ráfizetés nélkül segíthetik megőrizni az élővilág sokféleségét.

Pollinátoroknak nevezzük azokat az állatokat, amelyek részt vesznek a növények beporzásában (pl. méhek, lepkék, zengőlegyek). Minden harmadik falat ételt a rovarok beporzásának köszönhetjük. Magyarország flórájának 80%-át rovarporozta növények alkotják (kiskertektől a gyümölcsösökön át a szántókig).

A pollinátor fajok védelme manapság háttérbe szorul, pedig nagyon is aktuális probléma  beporzóink eltűnése. A méhészetek közvetlen szemtanúi ennek a folyamatnak. Rovarölő szerek hatásai méhekre: nem találnak haza kaptárjukba, tanulási képességeik csökkennek, nehezebben találnak ivóvizet, kevésbé ellenállóak a kórokozókkal, betegségekkel szemben."

További információk a pollinátor fajok védelméről: Brossúra - Kiadvány

Kiadja a Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány.
A program megvalósulását a Földmuvelésügyi Minisztérium 2013. évi Zöld Forrás pályázata támogatta.
Pályázati azonosító: PTKF/1343/2013. Készült 2014-ben, 1500 példányban.
Fotó: Nimfea Természetvédelmi Egyesület és szabadon felhasználható internetes forrásból.