Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása - tanulmány

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása - tanulmányA vidék sajátosságainak fejlesztéséhez és a LEADER források hatékony felhasználásához nélkülözhetetlen a megfelelő Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referensei koordinálásával minden megyére elkészült egy összefoglaló tanulmány kötet.

A tanulmány témája

Az adott megyében a megyei és helyi vidékfejlesztési szereplők partnerségében kialakítás alatt álló, a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó HFS, illetve a körvonalazódó Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) tervezési területek vidékfejlesztési szakmai szempontok alapján történő megalapozása.

A helyi gazdaságfejlesztés, helyi társadalom, helyi környezet, város-vidék kapcsolatok vonatkozásában a HFS helyzetértékelési részének elkészítését elősegítő, az országra általánosan, valamint specifikusan az adott megyére vonatkozó elemzések, értékelések elkészítése, EMVA támogatással megvalósult projektek (köztük kiemelten együttműködési projektek), ill. a HACS(ok) által ellátott térségi vidékfejlesztési feladatellátás, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerek szakmai értékelése.

A HFS fejlesztési prioritásainak kialakítását segítő, a megyére jellemző specifikus társadalmi, gazdasági problémák, beavatkozási területek, fejlesztési lehetőségek megfogalmazása, figyelemmel a vidékfejlesztés szakmai szempontjaira. Az egyes tervezési területekre vonatkozóan a tervezésben résztvevők által közösen meghatározott jövőkép bemutatása.

Kérem tekintsék meg a szakmai egyeztetésen készült videót.

A tanulmány itt olvasható

Projket logokA projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló intézkedések Irányító Hatóságának jóváhagyásával készült.