II. Roma Akadémián a MNVH referensek

Az NFM és a NAKVI Esélyegyenlőségi Programirodája (EPIR) szervezésében Vidékfejlesztési Roma Akadémia II. „Szociális gazdaságfejlesztés, szociális szövetkezetek” címmel rendeztek február 27-én szakmai napot.

Szakmai napot tartottak február 27-én a szaktárca épületében Vidékfejlesztési Roma Akadémia II. „Szociális gazdaságfejlesztés, szociális szövetkezetek” címmel február 27-én. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Esélyegyenlőségi Programirodája (EPIR) közös szervezésében lebonyolított szakmai napon a szervezők elméleti áttekintést és gyakorlati ismereteket kívántak nyújtani a szövetkezeti működés megértésére. Lehetőséget biztosítottak a témában érintetteknek és a pályázatban érdekelt célcsoport tagjainak a fogalmak tisztázásán túl olyan tevékenységek megtalálására, kialakítására, amelyek fenntartható foglalkoztatást tudnak biztosítani, ezzel elősegítve a gazdasági aktivitást és önfoglalkoztatást.

A szakmai a napon a résztvevőknek lehetőségük nyílt együttműködési partneri kapcsolat, hálózat kiépítésére, amely a későbbiekben segítséget nyújthat a konzultáció, a képzés, a tanácsadás, a fejlesztés, valamint az érdekvédelem területén. A rendezvényre több mint kétszáz érdeklődő volt kíváncsi: megteltek a széksorok az eseménynek otthont adó Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác Termében. A megjelenteket Eperjesi Tamás, a NAKVI főigazgató-helyettese köszöntötte: „Bízom abban, hogy hasznos nap lesz a mai, amelyen világossá válik a szövetkezeti működés lényege, és mindenki tájékozódni fog a pályázati lehetőségekről.”

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár beszédében kiemelte, a legfontosabb megoldandó szociálpolitikai feladat a foglalkoztatás bővítése. „Ebben Magyarország egyre jobban teljesít” – fogalmazott az államtitkár. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a foglalkoztatáspolitika nem csupán egyetlen minisztérium ügye, összefogás és összehangolt munka szükséges az egyes tárcák között, melyet a Kormány sikeresen megvalósított. „Ezt mutatja a jelen esemény is, hiszen ez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézményének együttműködésével valósult meg” – fűzte hozzá az államtitkár.

Farkas Imre, az NFM közigazgatási államtitkára beszédében az önszerveződés helyreállításának szükségességét emelte ki. Mint fogalmazott, ez a fórum is ezt a célt szolgálja, és elsősorban azért jött létre, hogy helyi, illetve regionális szinten elősegítse a gazdasági aktivitás növekedését, valamint segítse a hátrányos helyzetben lévők, köztük a cigányság nagy részének felzárkóztatását.

„Az EPIR alapvető célja a hátrányos helyzetben lévők helyzetbe hozása, életkörülményeinek javítása, tekintet nélkül a származásra” – emelte ki beszédében Mezőszentgyörgyi Dávid a NAKVI főigazgatója, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára, hangsúlyozva, hogy a fő cél az esélyegyenlőség kibővítése és a helyi közösségek fejlesztése. A főigazgató előadásában a 2014–2020-as uniós költségvetési időszak prioritásainak szellemében ismertette a NAKVI és az MNVH helyi gazdaságfejlesztési törekvéseit.

G. Fekete Éva 
geográfus, a Miskolci Egyetem docense a szociális gazdaság vidékfejlesztéshez való viszonyulásáról tartott előadást, melyben leszögezte, hogy a társadalmi kirekesztettséghez elsősorban a kielégítetlen szükségletek vezetnek. Leiter Xavéria pályázati referens ismertette a pályázati menedzsment szerepét a program fenntarthatósága érdekében. Az előadás segítség volt a projekttervek létrehozásában, a pályázati konstrukció kiválasztásában, és magának a pályázatnak az elkészítésében is, illetőleg tájékoztatott a nyertes pályázatok esetén a további, jogszabályban előírt teendőkről és a megvalósítás során fellépő adminisztratív kötelezettségekről.

Németh Nándor
, a Pannon Elemző Iroda Kft. ügyvezetője gyakorlati kérdésekről tartott előadást a fejlesztéspolitikát a helyi vidékfejlesztő szemszögéből vizsgálva. Kijelentette, ha zömmel nem az ország északkeleti és délnyugati részén lévő hátrányos helyzetű települések az alanyai a fejlesztéspolitikának, akkor gyakorlatilag nem is lehet fejlesztéspolitikáról beszélni. A szakmai nap utolsó felkért előadója Gelencsér Géza, a Magyar Vidék Szövetség (MVSZ) elnöke volt, aki a helyi közösségi kezdeményezések – CLLD – lehetőségeiről beszélt a szövetkezetekben.

Eperjesi Tamás zárszóként felhívta a figyelmet az összefogás és a helyi kezdeményezések nélkülözhetetlenségére. „Fontos ez a fórum, a visszajelzések alapján pedig sikeres, így biztos, hogy lesz folytatása” – zárta le a rendezvényt a főigazgató-helyettes.

Forrás: NAKVI