Megszületett az EU új környezetvédelmi cselekvési programja

2014. január 15. - Megszületett az EU új környezetvédelmi cselekvési programja

Az elmúlt év végén az Európai Tanács és az Európai Parlament aláírta és januárban hatályba lép az EU 7. Környezetvédelmi Cselekvési Programja, mely 2020-ig határozza meg az Unió környezet- és éghajlatpolitikájának főbb célkitűzéseit. Az elfogadást hosszas egyeztetések előzték meg a tagállamok, valamint a Tanács és a Parlament között.

Az Európai Unió 7. Környezetvédelmi Cselekvési Programja, mely a „Jólét bolygónk felélése nélkül" címet viseli, kilenc kiemelt célkitűzés köré épül.

Az első három célkitűzésben a tematikus prioritásokat határozták meg. A prioritások az uniós természeti tőke védelme, megőrzése és fejlesztése; az erőforrás-hatékony, zöld és versenyképes uniós gazdaság kialakítása; illetve az uniós polgárok megóvása a környezettel kapcsolatos terhelésektől, valamint az egészségüket és jólétüket fenyegető kockázatoktól.

További négy célkitűzés a prioritások elérését segítő támogató keretrendszert vázolja fel. Ezek a környezeti uniós szabályozás előnyeinek legteljesebb kihasználása a végrehajtás javításával; az uniós környezetpolitika ismeret- és tudományos alapjának bővítése; a környezet- és éghajlat-politikával összefüggő beruházások feltételeinek biztosítása és a környezeti externáliák kezelése; illetve a környezetvédelem integrálása a szakpolitikákba.

Az utolsó két célkitűzés a helyi, regionális és globális kihívásokkal való szembenézést biztosítja. Ezek az uniós városok fenntarthatóságának javítása; valamint a nemzetközi környezettel és éghajlattal kapcsolatos kihívások hatékonyabb uniós kezelése. Az egyes területeknél a helyzet leírásán túl megfogalmazták a feladatokat és az eszközöket.

Az elkészült program épít az EU elmúlt negyvenévnyi környezetpolitikai tapasztalatára és a jelenleg érvényben lévő stratégiai kezdeményezésekre, mint pl. az Erőforrás-hatékonysági Útiterv, az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig, valamint az Alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve. Az új program az EU intézmények, a tagállamok, a regionális és helyi közigazgatás, valamint a társadalmi és gazdasági szereplők számára biztosít közös terepet a környezetvédelmi tennivalók terén 2020-ig.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)