MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

Dr. Barancsi Ágnes

Elérhetőségek:

I. MNVH Információs Pont Iroda

II. Információs Pont Iroda

  • Társadalmi Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége (TESZ)
    5000 Szolnok, Szapáry u. 19.
    Mobil: +36-30-359-7435
    E-mail: jnszmegye@nakvi.hu
    Web: http://www.gff-mezotur.hu

Szakmai Önéletrajz
MNVH referensi hálózat
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referenseinek listája

A referens fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) megyei szintű képviselete. Ennek részeként információs pontot működtet, folyamatosan a tájékoztatja a megye vidékfejlesztési szereplőit a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat aktuális havi tevékenységéről, illetve a megyei sajtókapcsolatok ápolásával elősegítik annak nyilvánosságát. Kapcsolatot tart a hálózati tagokkal és aktívan hozzájárul a tagság bővüléséhez. Jász-Nagykun-Szolnok megyében támogatja az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítséget nyújt a lehetséges partnereknek, szúrópróbaszerűen ellenőrzi a támogatást nyert projektötletek megvalósulását, a megvalósultakról adatbázist készít és jó gyakorlatokat gyűjt. Megyei szinten továbbépíti és hálózatosítja az MNVH programjait. Intenzíven tartja a kapcsolatot a Hálózat Tanácsának megyei tagjaival, régiós szinten tanácskozásokat, szakmai megbeszéléseket tartanak. Rendszeresen részt vesz a referensek számára meghirdetett és ajánlott képzéseken, országos szakmai rendezvényeken. Megyei szinten támogatja a vidékfejlesztési tervezést, különös tekintettel a 2014–2020-as európai uniós költségvetési időszakra vonatkozólag, és elősegíti a rendezvényeken való részvételt a vidékfejlesztés szereplői számára.

Szakmai segítségért, kérem forduljon hozzám bizalommal!