MNVH megyei referens bemutatkozása a J-N-Sz Megyei Civil Szervezetek IV. Konferenciáján

A civil törvény végrehajtása, bírósági nyilvántartásba vétel, jogi szabályozások, pályázati lehetőségek és a hálózatépítés köré szerveződött az a gyakorlati tapasztalatcsere, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Civil Szervezetek IV. Konferenciáján folytattak 2013. március 22-én a megye székhelyen.

Dr. Kállai Mária a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntő beszédében kiemelendő momentumnak tekintette a megyei civil, köz és versenyszféra közötti jó szakmai kommunikációt, a civil összefogás erősödését és a partneri kapcsolatokra épülő work shopok munkáját.

„Ez a civil tanácskozás jó helyszíne a gondolatcserének. Fontos, hogy a haladás érdekében mozgósítani lehessen az érintett szervezeteket” –hangsúlyozta Szabó István, Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere.

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap közötti együttműködés gyakorlati tapasztalatait vázolta fel Dr. Karvalics Helga az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Közigazgatási Államtitkárság Költségvetési Főosztályának szakértője. Továbbá hangsúlyozta, hogy a jogszabályok pontos ismerete mindig kardinális kérdésként jelentkezik egy civil szervezet életében. Rávilágított az új civil törvény főbb újdonságaira: szervezeti formák, működési keretek, civil információs portál, közhasznú jogállás szabályozása, civil információs centrumok és a monitoring kötelezettség tárgykörére.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásának gyakorlati kérdéseiről a Szolnoki Törvényszék titkárai Dr. Pálinkásné Dr. Sümegi Irén illetve Dr. Szegedi Zsolt adtak számot. Kiemelten kezelték a civil szervezetek bírósági nyilvántartásának folyamatelemzését valamint a szükséges változás bejelentési kérelmek benyújtási procedúráját. Az említett folyamatok eljárási szabályozásáról, a hatályos adótörvények változásairól, a közhasznú jogállásról és az elszámolási kötelezettségekről Czapkó Tiborné és Businé Dobos Márta a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Tájékoztatási Osztályának munkatársai tájékoztatták az érdeklődő közönséget.

Lyocsa Anita, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területi referense részletekig menően taglalta a Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi pályázat tapasztalatait.

Jelenleg az Európai Unió agrárpolitikáján belül kardinális szerepet kap a vidékpolitika. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat azzal a céllal jött létre, hogy a vidékfejlesztési programok, szakember találkozók által a vidéki térség aktív szereplőit összekösse, párbeszédet, tapasztalatcserét és együttműködési lehetőségeket generáljon –emelet ki előadásában Dr. Barancsi Ágnes MNVH hálózat Jász-Nagykun-Szolnok megyei referense. Továbbá kitért a hálózat projekt ötleti felhívásaira, az előzetes nyilvántartásba vétel szükségességére, valamint a társszervezetek (EPIR, IKSZT) online felületeinek látogatására, a kiemelt pályázati lehetőségek áttekintésére.

A gondolatébresztő előadások után a konferencia levelező elnöke Dr. Nagyné Varga Ilona (Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Közalapítvány elnöke) „kérdések, reflexiók és konzultáció” lehetőséget biztosított a közönség számára.

Előadások

Képek