Naprakész helyzetjelentés a mezőtúri Főiskoláról

Azt hogy beindulhat újra a felsőfokú oktatás Mezőtúron, mi sem bizonyítja jobban, hogy 2013. február 19-én kikerült az első aranykalászos gazda csoport a Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet mezőtúri telephelyéről. A képzést a „Képzett gazdálkodók a vidékfejlesztésért” program keretében, a jánoshalmi Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium partnereként végezték. A képzés indulásáról, folyamatáról, jövőbeni tervekről Dr. Dávidházy Gábor intézetigazgató, főiskolai tanárral és Sipos- Józsa Gáborral, az intézet szaktanácsadójával beszélgetek.

A felnőttképzések, mint az aranykalászos gazda is a főiskolai karrá válásnak az alappillérei. Hogyan jutottunk el idáig?
Dr. D. G.: – 2012 őszére több felnőttképzést terveztünk mezőgazdasági szakemberek részére. Ezek a mezőgazdasági vállalkozó, méhész és az aranykalászos gazda programok voltak. A fentiek közös jellemzője az, hogy a 140 000 Ft oktatási költség a vizsgadíjat is tartalmazza, és ez az összeg teljes mértékben visszaigényelhető volt. A felnőttképzési programokat 2012. szeptember – októberben hirdették meg. Az aranykalászos gazda tanfolyamra jelentkeztek a legtöbben, ezért ezt tudtuk beindítani. A tanfolyam kezdése előtt konzorciumi szerződést kellett kötnünk a már említett jánoshalmi Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal, a képzésre és a vizsgáztatásra ők jogosultak. Néhány mondatban a szerződés lényegét idézem a konzorciumi szerződésből:
„Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 111. Szakképzési és tájékoztatási tevékenységek intézkedés Mezőgazdasághoz és erdészethez kapcsolódó képzések című alintézkedés keretében – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet felhívásának megfelelve – a Konzorcium, a képzési támogatásra jogosult kedvezményezettek tájékoztatása, a képzéseket szolgáltató szervezetként, a 139/2008.FVM rendelet alapján, részt kíván venni a támogatott képzések megvalósításába..” (Idézet a konzorciumi szerződésből.) Ezt a szerződést október 30-án kötöttük meg, így tudtuk elindítani az aranykalászos gazda tanfolyamot 2012. november 9-én, 22 fővel a főiskola épületében.

A felnőttképzési program elindult és 2013. február 19.-én ért véget. Hogyan értékelik a csoportot és az első körben látottakat?
S-J. G.: – A tanfolyam 240 órás, amelyből az elméleti képzés 72 óra, a gyakorlati képzés 168 óra volt, összesen 8 modulból állt. A vizsga is összetett volt, gyakorlati vizsgát két modulból kellett tenni, míg szóbeli vizsgát hat modulból. A résztvevők – mivel maguk is vállalkozók voltak – kiemelkedő érdeklődést mutattak. Ezt tükrözte a vizsgán való szereplésük is, ahol 3,68-as átlagot értek el a vizsgázók. A képzésen résztvevők egy kérdőívet töltöttek ki, ezt kiértékelve azt tapasztaltuk, hogy elégedettek voltak a képzéssel. A vizsgát a főiskola „U” alakú épületében tartottuk, ahol a meglévő berendezéseken tudták a hallgatók bemutatni az elsajátított ismereteket. Összességében egy jól szervezett tanfolyamon vettek részt a hallgatók.

Az oktatók, illetve a vizsgabizottság a Gál Ferenc Főiskoláról, vagy az Agrár-szakképző központból érkeztek?
S-J. G.: – A tanárok a főiskola tanárai közül kerültek ki, illetve a korábbi mezőtúri főiskolai kar egykori oktatóit kértük fel óratartásra. A vizsgán ők voltak a kérdező tanárok. A vizsga szervezője a jánoshalmi intézmény volt, amelynek felnőttképzési vezetője Taskovics Tibor, a vizsgabizottság elnöke Tóth Lajos volt, társelnöke Nagypál Ferenc.

A megszerzett bizonyítványban a Gál Ferenc Főiskola szerepel, mint okmány kibocsátó, vagy a jánoshalmi intézmény?
Dr. D.G.: – A kiadott bizonyítványban a jánoshalmi Vidékfejlesztési Minisztérium Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium neve szerepel. Azért, mert a tanfolyam résztvevői a képzés költségét – a korábban említett
140 000 Ft-ot – visszaigényelték, ezt teljes mértékben visszakapják. A visszaigénylés lehetőségére a minisztérium kijelölt intézményeket, ezért került ez az intézet a bizonyítványba.

Várható-e a jánoshalmi intézménnyel további együttműködés, illetve várhatóak-e új képzések Mezőtúron?
Dr. D.G.: – További együttműködés mindenképpen várható. Az indítandó tanfolyamoktól függ, hogy milyen mértékben vesszük igénybe a segítségüket. A már említett konzorciumi szerződés biztosítja az együttműködésünket. Ami a jövőbeni terveket illeti, 2012 őszén terveztünk az alternatív energia témakörében nem OKJ-s képzéseket. 2012 őszét és a 2013. év elejét ezek előkészítése jellemezte. Közben mezőgazdasági gépkezelő tanfolyamot is meg tudunk pályázni. Az alternatív energiákat érintő tanfolyamnál is előkészítő munkát végeztünk, aminek eredményeképpen sikerült megállapodást kötnie a Gál Ferenc Főiskola Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézetének a Magyar Napenergia és Napkollektor Szövetséggel. Ezzel a megállapodással elindulhat az alternatív energia című oktatási program, amivel egy olyan továbbképzést tervezünk, ami a napenergia hasznosító berendezések szerelését, beüzemelését és szervizelését jelentené. Ennek a képzésiideje 600 óra körül van és egy angol nyelvű modullal egészül ki.

Mint ahogy korábban említette ezek a képzések a főiskolai karrá válás alappillérei. Mikorra várható a főiskolai kar beindítása? Hol tart maga az akkreditáció?
Dr. D.G.: – Ez igen nehéz kérdés, de nem az akkreditáció a nehéz, ami csak egy technikai folyamat, hanem a Mezőtúron és környékén lakókban nehéz, de nélkülözhetetlen feladat feléleszteni az egyszer már elhalt felsőoktatási igényeket, azt, hogy jó és hasznos dolog tanulni, és érdemes a családoknak arra törekedniük, hogy ismét mindnyájunk közös kincséből, a kiváló adottságú földből és a mezőgazdaságból akarjanak megélni, gyermekeiket is erre ösztönözzék. A felsőoktatás 2012 őszétől már ismét jelen van a mezőtúri Petőfi téri oktatási épületekben, mert a Gál Ferenc Főiskola szervezésében elindult a karitász egyetemi mesterképzési szak és a már bemutatott mezőgazdasági, műszaki felnőttképzési tevékenység. Ennek az eredménynek az elérésében – ami igen jelentős, hiszen egyetlen év alatt kellett mindent a nulláról újraszervezni - igen nagy szerepet kapott a mezőtúri önkormányzattal, és helyi vállalkozókkal, az egyházakkal, oktatási intézményekkel való együttműködés, kiemelt helyen is a református közösséggel és iskolájukkal. Ezeket a programokat mi is alappilléreknek tekintjük, azért is szervezzük azokat, hogy amíg az új alapokon előkészülő mezőgazdasági-vidékfejlesztési, műszaki főiskolai szakok elindulhatnak, addig is magas szintű képzési tevékenységet folytassunk Mezőtúr és a környék javára, ezzel is megtartva és erősítve a Mezőtúr újbóli szellemi-gazdasági megerősítésére irányuló lakossági, közösségi várakozásokat. Fontos, hogy mindehhez már a mostani felnőttképzési programok céljaira is rendelkezésre tudta bocsátani az Önkormányzat a Petőfi téri létesítményt, amit jó partnerként a mostani képzésekkel és a hamarosan induló újabb programokkal mindinkább élettel tudunk megtölteni. Természetesen bízunk abban is, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a hazai felsőoktatás nélkülözhetetlen újjáépítése is olyan eredményeket hoz, hogy azok a mezőtúri főiskolai kar újjászervezését is segítik az általunk megfogalmazott újszerű, gyakorlatias képzési struktúrával, és a helyi igényekhez igazodó működési körrel.