Önkéntes munka az Ágota Alapítvány nyári táborában

Az Ágota Alapítvány mentori munkára hívja és várja a hallgatókat 2016. július második felében állami gondozott gyermekek és fiatalok nyári táborába!

Az Ágota Alapítvány mentori munkára hívja és várja a hallgatókat 2016. július második felében állami gondozott gyermekek és fiatalok nyári táborába!

Bővebben:

Önkéntes munka a Főiskolán?

Önkéntes felkészülés a hivatásra!

Szeretettel hívjuk és várjuk

a hivatásukra készülő

teológus, katekéta, hittanár, pasztorális-karitász, etikatanár,

óvópedagógus és tanító szakos hallgatóinkat

az Ágota Alapítvány által gondozott gyermekek nyári táborába

2016. július 18‒31-ig!

Jelentkezési határidő: 2016.05.20.

Egyházi Főiskolánkon tanulók közül sokan már jelentkezésük óta, tanulmányaik első napjától kezdve várják azokat a megszólításokat, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy elmélyülten, a hivatásgyakorlás eszközeivel is felkészüljenek a keresztény közösségek szolgálatára, önként vállalt hivatásukra. A GFF igyekszik ezt számukra nyújtani, aminek - a tanrendben rögzülő feladatokon túlmenően - az élő közösségek életébe való bekapcsolódást jelenti. A tanulás évei alatt hallgatóink maguk is újabb közösségek létrehozói, azoknak tagjai lehetnek, és ennek minden tapasztalatát az intézmény falain túl is kipróbálhatják, amikor elfogadják a társadalomban sokféle okból gondozásra, vezetésre, támogatásra szorulók segítésére szóló meghívást.

A társadalom segítséget, példamutatást vár tőlünk, vár hallgatóinktól abban is, hogy a rászorulók baján segítő önkéntesség szívből jövő dolog: Önkénteskedni nagy lehetőség! Bárcsak lehetne mindenkinek receptre felírni! Ilyen recept nincs, az önkéntesség, mások önzetlen segítése, nagy lelki összerendezettséget kíván, nehéz szeretetgyakorlat akkor, ha ténylegesen eredményre törekszik, válságos helyzetekben is igyekszik megnyilvánulni.

Sajnos még mindig úgy él sokak fejében ez a testet-lelket felfrissítő tevékenység, mint egyfajta ingyenmunka. Pedig erről szó sincs! Az önkénteskedés nem ingyenmunka, hanem az időnk, a tudásunk, a tapasztalatunk, a lelkesedésünk adományozása mások számára.

Az Ágota Alapítvány mentori munkára hívja és várja hallgatóinkat 2016. július második felében állami gondozott gyermekek és fiatalok nyári táborába! Ez olyan önkéntes lehetőség, amely sok szakismeretet igényel, vagyis elsősorban a Gál Ferenc Főiskola hallgatóinak nagy kihívás. Az eddig tanultakat élesben lehet kipróbálni egy jól felkészült csapattal, amely a szakma és a társadalom nagy elismerésével végzi hivatását. Egy alapos elméleti és gyakorlati felkészítés után lehet bekapcsolódni a nyári táboroztatásba. Tekintettel arra, hogy Főiskolánk hallgatói számára ez komoly kihívást jelentő gyakorlati lehetőség, ezért – a Kateketikai Irodával is egyeztetve – elfogadásra kerül szakmai gyakorlatként, továbbá a következő félévbe beszámítható kreditpontokat érő speciális kollégiumként is. Várjuk nappali és levelező tagozatos szegedi és szarvasi hallgatóink jelentkezését 2016.05.20-ig!

További tájékoztatás kurzusfelvételről: to@gff-szeged.hu, beszeda.timea@pk.gff-szarvas.hu

                                    gyakorlati munkáról:  bm@agotaalapitvany.hu  (Balogh Mária Edit)

Szeged, 2016. május 9.

GFF Tanulmányi Osztály