Projektnyitó műhelymunka - Városi Oktatási Centrum, Mezőtúr, 2014. 06. 26.

2014. 06. 26. - ProjektnyitóBatta Attila Viktor, Mezőtúr alpolgármestere köszöntötte a műhelymunka résztvevőit. Elmondta, hogy a helyi termékek előállítása több szempontból is jelentős: egyrészt a helyi piacok kialakítása közösségépítő jellegű, másrészt a helyben előállított termékek egészségesebbek és az előállításuk munkát is ad a helyi embereknek.

Dr. Nagyné Varga Ilona a JNSZM Esély Szociális Közalapítványa igazgatója elmondta, hogy egy program iránti elköteleződés fontos eleme, hogy az érdeklődők már a projekt indulásától részt vegyenek a programban, ezért hívták meg a résztvevőket a projektindító műhelymunkára. A pályázatban, melynek keretében jelen műhelymunka is zajlik, a Gál Ferenc Főiskola együttműködik 3 Helyi Akciócsoporttal (Nagykunság, Jászság és Tisza-Menti LEADER), a másik négy HACS forráshiány miatt nem tudott csatlakozni.

Dr. Barancsi Ágnes a Gál Ferenc Főiskola docense ismertette a projektet.

Elmondta, hogy a projekt célja az együttműködés erősítése, a jó gyakorlatok felderítése, feltérképezése, hálózat kiépítése, a fiatal korosztály bevonása és a nők szerepvállalásának erősítése a helyi termékek előállítása, értékesítése területén. A pályázat hatóköre Jász-Nagykun-Szolnok megye. A pályázat fő tevékenységei:

  • rendezvények szervezése
  • alapozó kutatás és kutatás lebonyolítása
  • kiadványok készítése
  • képzések szervezése és ehhez kapcsolódó tananyagfejlesztés
  • oktatástechnikai eszközök beszerzése.

A pályázat főbb indikátorai: 3 HACS bevonása, akciócsoportonként legalább 20 szervezet és gazda felkutatása, 30 db jó gyakorlat bemutatása, 5 db képzés bonyolítása.

A program célcsoportja Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága, a megyei vidékfejlesztési hálózat szereplői, az MNVH Tanácsa megyei tagjai, gyermekek és fiatalok, nők és családtagjaik.

A projektre közel 28 millió Ft-ot nyert a Főiskola.

A képzések 5 témában zajlanak 2014. július közepétől. Minden képzés célja az információ- és tudásátadás és a gyakorlatorientáltság. A képzéseken való részvétel, az étkezés és szállás térítésmentes a résztvevőknek. A képzések reggel 9.00 és délután 15.00 óra között zajlanak majd, melyekre már lehet jelentkezni.

Ismertette az öt képzést:

1)      Helyi termékek fejlesztése és termelése szociális szövetkezeti keretben

2)      Az esélyegyenlőség szempontjai a helyi gazdaság szervezésében

3)      A szociális gazdaság szervezeteinek lehetőségei a helyi termékek előállításában

4)      A háztáji gazdálkodás alapjai

5)      Kézművesség a helyi gazdaságban

Kiemelte, hogy minden képzésen országosan elismert előadók is oktatnak, például Dr. Zacher Gábor toxikológus, Dr. Sipos Gyula vezérőrnagy stb.

Dr. Nagyné Varga Ilona bemutatta a program keretében készülő kutatást, melyet az Esély Közalapítvány koordinál. Elmondta, hogy a kutatás célja a helyi termékeket előállítók hálózatba szervezése és ennek megalapozottságának előkészítése.  A kutatás során elkészülő tanulmány részei:

  • fogalmi tisztázás pl.: szociális gazdaság, helyi termék fogalmi értelmezése
  • a megyei kulcsszereplők bemutatása interjúk felvételével és dokumentum másodelemzéssel
  • adatbázis építés.

A szünetet követően konzultációra, szakmai egyeztetésre került sor a résztvevők bevonásával.

A programon helyi termék bemutató és kóstoló is zajlott.

KÉPEK AZ ESEMÉNYRŐL