Tájékoztató a hitoktatói tanfolyamról

Ösztöndíj és beiratkozás a hitoktatói tanfolyamon!A Gál Ferenc Főiskola  a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodájával együttműködésben hitoktatásra felkészítő két féléves, költségtérítéses tanfolyami képzést nyújt pedagógus diplomával rendelkezőknek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján új lehetőség az iskolai hitoktatást szívesen vállalók számára, hogy az ahhoz szükséges képesítés kétféle módon is megszerezhető:

 1. Hittanári diplomát megszerzésével. Az érettségivel vagy egyéb felsőoktatási végzettséggel rendelkezőknek a Gál Ferenc Főiskola alap- és mesterképzésből álló (3 éves BA + 2 éves MA) hittanárképzést és osztatlan mesterképzést (5 éves MA) jelentő hittanárképzést nyújt.
 2. Tanfolyamon szerzett hitoktatói képesítéssel azok, akiknek nincs hittanári diplomájuk, de már rendelkeznek pedagógus oklevéllel. A diplomás pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy újabb hittanári diploma nélkül, de az egyházi intézményben megszerzett hitoktatói képesítéssel tanítsanak az iskolában hittant. A Gál Ferenc Főiskola most ilyen hitoktatói tanfolyami képzést indít a pedagógus diplomával már rendelkezőknek.

Az iskolai hittan oktatását végzőkre vonatkozó előírásokat így rögzíti a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32.§ h) bekezdése:

 „…és az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagóguslétszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel, továbbá a bevett egyház belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet általi megbízással kell rendelkeznie.”

Felhívjuk figyelmüket a következő lényeges szempontokra:

 • A tanfolyamon szerzett hitoktatói képesítésen kizárólag pedagógus szakképzettséggel (diplomával) már rendelkezők vehetnek részt.
 • A tanfolyamon szerzett hitoktatói képesítés nem jelent diplomát. Ennek megfelelően korábbi főiskolai képesítést sem emeli egyetemi szintű képesítéssé, és nem jelent szakirányú továbbképzési diplomát sem.
 • A tanfolyamon szerzett hitoktatói képesítés kizárólag az iskolai hittan tantárgy oktatására ad jogosultságot.
 • A tanfolyami hitoktatói képesítést szerzőknek is figyelmébe ajánljuk, hogy a későbbiekben érdemes diplomás hittanári képesítést is elnyerniük, mert az nyújt teljes körű felkészítést a hittanári munkára, és az vehető számításba a pedagógus életpályán való előmenetelben.
 • A hitoktatói tanfolyam kizárólag önköltséges lehet. A költségekhez az iskolától, a plébániától vagy más szervezettől lehet támogatást igényelni, illetve a Szeged-csanádi Egyházmegye is hirdet belső ösztöndíjakat.
 • Az iskolai hittan tantárgy oktatásához az is szükséges, hogy akár hittanári diplomát, akár tanfolyami hitoktatói képesítést szerez valaki, mindkét esetben külön is megkapja a hitoktatásra vonatkozó egyházi megbízást.

A Gál Ferenc Főiskola a 2015/2016. tanévre a hittanári diplomás képzések mellett két féléves, 120 órás hitoktatói tanfolyami képzést szervez. 

Jelentkezni a GFF honlapján elérhető Jelentkezési lap beküldésével lehet az azon megadott határidőig.

A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetés alapvető biblikus és hittani ismeretekről. A felvételi eljárás alól mentesül, aki katolikus hittan tárgyból érettségi vizsgát tett, vagy egyéb hitéleti szakos oklevéllel is rendelkezik.

 A tanfolyami hitoktató képzés féléves díja:

Tájékoztatjuk arról, hogy Dr. Kiss-Rigó László püspök úr, a Gál Ferenc Főiskola nagykancellárja a képzés finanszírozása kapcsán két döntést hozott:

 • egyrészt az eredetileg 60.000 Ft/félév képzési költséget csökkentette 50.000 Ft/félév összegre,
 • másrészt az Egyházmegye ösztöndíjakat biztosít azoknak a résztvevőknek, akik a tanfolyami költséget egyénileg kifizetni nem tudják, valamint számukra plébániájuk, illetve iskolájuk igazoltan nem tud támogatást adni, de nyilatkoznak a hitoktatói foglalkoztatás lehetőségéről.

Az ösztöndíjakról:

Az ösztöndíjakra félévenként lehet pályázni a GFF honlapjáról az október 12-től letölthető űrlapon a következő keretszámú 50%-os és 75%-os támogatásra:

 • 6 fő részére a féléves képzési költség 50%-os támogatására (tehát ennek elnyerésével a képzési költség felét, azaz 25.000 Ft-ot kell befizetni a félévre),
 • 4 fő részére a féléves képzési költség 75%-os támogatására (tehát ennek elnyerésével a képzési költség negyedét, azaz 15.500 Ft-ot kell befizetni a félévre).

Pályázati határidő az ösztöndíjakra: 2015. október 14-ig kell megküldeni:

 • az aláírt űrlapot,
 • az űrlap mellékleteként a plébániai vagy az iskolai nyilatkozatot.

A pályázati dokumentumokat e-mailen a hitoktato.tanfolyam@gff-szeged.hu címre kell eljuttatni. Döntés 2015. október 15-én lesz, amiről értesítést aznap délután e-mailen kapnak a pályázók.

Beíratkozás:

Beiratkozási határidő: 2015. október 16-ig kell beiratkozni

a főiskolai honlapról szintén letölthető adatlapnak és mellékleteinek e-mailen történő megküldésével a hitoktato.tanfolyam@gff-szeged.hu címre. Beiratkozni annak is kell, aki maga fizeti a képzési költséget, mert nem pályázott ösztöndíjat, vagy nem volt sikeres a pályázata, de tanulni kíván.

A tanfolyam tantárgyai és az oktatás:

A hitoktatói tanfolyam félévenként 60 kontakt órából áll, aminek 60%-a elmélet (36 óra előadás és szeminárium), 40%-a gyakorlat (24 óra gyakorlat).

Elméleti tárgyak:                  Biblikum (9 óra), Morális (9 óra), Dogmatika (9 óra), Katetketika (9 óra)

Gyakorlati tárgyak:             Katektika és tanítási gyakorlat (24 óra)

Konzultációs napok száma: a félév során 6 nap (összesen 48 óra) és egyénileg szervezett hospitálás és tanítási gyakorlat (12 óra)

Konzultációs időpontok:      szegedi képzésen: XI. 07., XI. 14., XI. 28., 2016. I. 30.

                                               szarvasi képzésen: X. 24., X. 31., XI. 28., 2016. I. 09.


Letölthető tájékoztató

Ösztöndíj igénylő adatlap

Beiratkozási lap