Új hitoktatói tanfolyam Főiskolánkon!

Hitoktatói TanfolyamHITOKTATÓI TANFOLYAM PEDAGÓGUSOKNAK!

Szegeden vagy Szarvason - A tanfolyam októberben indul!

A Gál Ferenc Főiskola felvételit hirdet pedagógus diplomával rendelkezőknek hitoktatásra felkészítő két féléves, költségtérítéses tanfolyami képzésre

Nálunk megtalálod a jövőd!

Új lehetőség a hitoktatást szívesen választók számára, hogy pedagógus oklevéllel rendelkezők két féléves, 120 órás tanfolyamon is kaphatnak hitoktatói felkészítést, amivel iskolában hittant taníthatnak, de ez nem jelent diplomát.

A Gál Ferenc Főiskola hitoktatói felkészítő tanfolyamára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32.§ h) bekezdése alapján kerül sor:

„…és az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagóguslétszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel, továbbá a bevett egyház belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet általi megbízással kell rendelkeznie,”

Jelentkezési lap a GFF honlapján érhető el. A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetés alapvető biblikus és hittani ismeretekről. A felvételi eljárás alól mentesül, aki katolikus hittan tárgyból érettségi vizsgát tett, vagy egyéb hitéleti szakos oklevéllel rendelkezik.

Jelentkezési határidő (a jelentkezési lap postára adása, illetve személyes leadása): 2015. szeptember 25.

Felvételi elbeszélgetés időpontja a szeptember 10-éig jelentkezetteknek 2015. szeptember 15. (kedd)

 A 2015. szeptember 25-éig jelentkezőket a későbbiekben értesítjük.

Tanfolyami hitoktató képzés féléves díja: 60.000 Ft félévenként, összesen 120.000 Ft.

Ennek költségéhez egyházi támogatás igényelhető.

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE