Újjáélednek a háztáji gazdaságok

2013. május 10. - Újjáélednek a háztáji gazdaságok

Indul a Vidékfejlesztési Minisztérium háztáji programja. Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti Vidékstratégia lényegi eleme a helyi adottságokat figyelembe vevő termelés ösztönzése, melynek szerves része a háztáji gazdaságok felélesztése is. Ennek beindításához kormányzati közreműködés szükséges.

A „klasszikus" háztáji gazdálkodást az jellemezte, hogy a termelők nemcsak saját magukat látták el, hanem a termelés során először belföldi, majd később export árualapot is képeztek. Ennek az egykor eredményes együttműködési formának a mai viszonyokhoz adaptált kialakítása, újjáteremtése a cél.

A Vidékfejlesztési Minisztérium háztáji programjának hatékony működése és működtetése szerepet játszhat a vidék gazdaságélénkítésében, a piacra juttatott termény és állatfelesleg további értékesítése, feldolgozása pedig további munkahelyeket és beruházásokat teremthet, valamint fejlesztheti a feldolgozóipart.

Hozzájárulhat a lakosság életszínvonalának emeléséhez, a vidék népességeltartó és megtartó képességének javításához. A program a vidék összefogására, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az önkormányzatok koordinatív együttműködésére épít.

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium